nav-left cat-right
cat-right

Hvem er de useriøse i takstbransjen?

Etter at BMTF-takstmenn gikk ut å stilte seg støttende til meglerne i Bergen, som ville bytte ut verditakster med tilstandsrapporter uten markedsverdi, ble de og forbundet, møtt med massiv kritikk fra NITO takst og NTF, godt støttet av Forbrukerrådet, som kjempet for markedsverdi. Derfor er det nå svært overraskende at NITO takst selv går ut og støtter samme tilnærming, uten markedsverdi, på facebook. BMTF ble kalt...

Akademisering er keiserens nye klær

Nito Takst tar sikte på å heve nivået i takstbransjen ved å jobbe for at det innføres en tre-årig bachelorgrad som offentlig kompetansekrav. Selv om intensjonen er god er det likevel en grov skivebom. Det er de etablerte takstforbundene som er ansvarlig for situasjonen vi har i dag. Da er ikke løsningen mer av det som ikke fungerer. Vurdering av tilstand bør ha status som et praktisk fag. Ingeniørtittel på billigsalg Norsk...

Dårlig tilstand er ikke problemet

Mange tror at selgere og eiendomsmeglere taper voldsomt på å selge boliger med dårlig tilstand. Dermed skal disse også være tilbøyelig til å gjøre alt for å skjule feil og mangler, så man har færrest mulig TG2 og TG3 i rapportene. Sannheten er at både selger, og megler er best tjent med ærlighet i forbindelse med et boligsalg, og derfor bør alle ønske de dårlige tilstandsvurderingene velkommen. Skjult dårlig tilstand er...

Eierskifterapport vs. Tilstandsrapport

Et av de største konfliktområdene i etterkant av et boligsalg er våtrom. Våtrom er den bygningsdelen som det knyttes størst usikkerhet til, og dermed kanskje det viktigste å få kontrollert i forbindelse med boligsalg. Det er også en bygningsdel man finner i alle typer boliger, enten den ligger midt i byen eller midt på landet. Men hvor grundig er de tilgjengelige undersøkelsene for de som skal selge sin bolig? Den som selger...

En misforstått krangel

Ingen er tjent med at markedsverdi får beholde statusen det har, som et bilde av salgsobjektets tilstand. Salgssummen er resultat mange faktorer hvor tilfeldigheter og økonomiske konjekturer har stor innvirkning. Det er umulig å beregne eksakt. Har markedsverdi noen å si for boligkjøperes trygghet? Nei, selvsagt ikke. Det er lite å hente i å være flinkest til å gjette hva boligen til slutt selges for, i form av trygghet for...