nav-left cat-right
cat-right

Akademisering er keiserens nye klær

Nito Takst tar sikte på å heve nivået i takstbransjen ved å jobbe for at det innføres en tre-årig bachelorgrad som offentlig kompetansekrav. Selv om intensjonen er god er det likevel en grov skivebom. Det er de etablerte takstforbundene som er ansvarlig for situasjonen vi har i dag. Da er ikke løsningen mer av det som ikke fungerer. Vurdering av tilstand bør ha status som et praktisk fag.

Ingeniørtittel på billigsalg

Norsk håndverkstradisjon har en stolt historie å se tilbake på. Norske hjem har blitt bygget av tømmer fra man ble bufast. Kunnskapen om bedre og mer solide hjem har vært et dugnadsarbeid som har blitt en del av folkesjela. Dette kjenner vi igjen i yrkesstoltheten til norske håndverkere, og kompetanse de besitter har blitt til ved ekte engasjement og entusiasme for faget. Ofte ved at de fra barns ben har vært med far på arbeid, og allerede der fattet interessen.

Det er denne nysgjerrigheten og iveren man trenger å overføre til takstfaget. Lenge har den respektabel organisasjonen NITO stilt seg bak at datterselskapet har solgt ingeniørtittelen til de som kan betale, ofte med svært varierende bakgrunn. Dette undergraver arbeidet som ligger bak å skaffe seg en ordentlig ingeniørtittel. Det krever tre årene med slit på universitet eller høyskole.

De etablerte forbundene har produsert for dårlige takstmenn i en årrekke med svake og omtrentlige kompetansekrav, skjult bak fine titler. Denne typen utspill om offentlig regulering handler ikke om bedre kompetanse, men er desperate forsøk på holde på et monopol de har fått ha alt for lenge.

Fra skolebenken til krypkjelleren

Ingeniør er et respektabelt yrke, men taksering bør være et praktisk fag. At Fuglesang mener det trengs en kompetanseheving er det samme som å innrømme at de ikke har gjort god nok jobb til nå. Hva bør man se etter i en takstmann?

Takstmannen bør ha interesse og kompetanse til å intuitivt forstå hva som er galt med en bolig. Og da er det viktig at man får takstmenn som er vant til å bruke hendene og som ikke er redd for om de blir litt skitne. Vi registrerer at Nito Takst vil lage en overgangsordning for de med rett bakgrunn. Det betyr likevel at de samtidig er villig til å slippe løs nyutdannede 21-åringer på forbrukeren. Det er naivt å tro at disse vil kunne lese seg til kompetansen, som de med praktisk erfaring har tilegnet seg ved å undersøke, ta på og lukte norske bygg.

Les mer her om hvordan du sikrer deg mot den utrygge bolighandelen.

Det å indentifisere og utbedre skader på bygg har vært håndverkerens kjernekompetanse i årevis, og nettopp derfor er de best egnet til å gjøre dette i forbindelse med boligsalg. Man setter ikke folk på skolebenken for å bli gode fotballspillere, men gir de en ball. Så fyller man på med litt teori senere. Samme tanke bør gjelde for takstbransjen.

Rusten ridder

Espen Fuglesang lanserer med sin løsning seg selv som takstbransjens redningsmann. Sammen med NTF har han bidratt til en situasjon innen eiendomshandel der boligkjøpere fortviler fordi det viser seg at deres takstmenn har gjort for slett arbeid. Når markedet skriker etter bedre rapporter, forsøker de å trenere dette ved å fremheve markedsverdi som avgjørende, selv om Fuglesang godt vet at i storbyene har innholdsløse verditakster vært dominerende.

Mot bedre viten har han kjempet mot at boligkjøpere i Bergen og Oslo skulle få bedre opplysninger om salgsobjeket. Fordi forbundene har møtt motstand har de valgt å holde på den gamle, dårlige rapporten, istedet for å stå fast ved den nye og noe bedre Boligsalgsrapporten. Den etablerte takstbransjen har ikke klart å fornye seg på 10 år, og problemene har bare blitt verre. Dette er mannen som nå skal løse disse problemene. Og løsningen er mindre praktisk kompetanse, mer teori og flere takstmenn uten interesse for norsk håndverk.

Nito Takst og NTF trenger ikke reddes fra andre enn seg selv. Det er disse to som er ansvarlige for det lave kompetansenivået i takstbransjen.

Comments are closed.