nav-left cat-right
cat-right

Bare uærlige takstmenn vil ha markedsverdi i tilstandsrapportene

En drøy påstand kanskje, og den er selvsagt satt på spissen, men de siste ukers debatt har handlet mye om hvem som er den egentlige synderen. Mange peker på meglerne, men det er takstmannen som lar seg påvirke. Er det ikke på tide at takstbransjen selv tar grep som forhindrer dette?

Finnes det belegg for å si at meglerne er en lite troverdig yrkesgruppe, som helhet, som Forbrukerrådet gjør? Det er uklokt å beskylde en en hel gruppe uten å ha gode tall å vise til. Meglerne er godt regulert, og har en oppdragsgiver som de skal ivareta. De kan klages inn til myndighetene om de bevisst setter prisantydning for lavt. De har også gjerne en kombinasjon av provisjon og faste priser, så motivasjonen for å presse opp prisen handler ofte bare om noen tusenlapper. Kanskje for mye mer arbeid. Den største faren for forbrukeren er at megler ønsker mange salg, og det går ut over selger. Men her er altså meglerbransjen godt lovregulert fra flere hold.

Vi tror de aller fleste selgere ønsker å være ærlige. Likevel er det de som har størst motivasjon for å presse prisen opp. For hver tusenlapp megler tjener i provisjon, tjener selger ca. 40.000,-. Om takstmannen kommer inn først vil ikke det endre selgers motivasjon. Det er flere tilfeller der takstmann har blitt presset av selger direkte, til å sette høyere markedsverdi, og den muligheten vil fortsatt finnes om takstmannen kommer inn før megler.

Problemet er, slik vi og de fleste andre påpeker, at det finnes takstmenn som lar seg påvirke til å sette feil markedsverdi for å få jobber. Om det er selgeren som tar kontakt vil problemet øke i omfang, for selgeren har absolutt mest å tjene på høyere salgsum, og eiendomsmegleren vil stå svakere med sine argumenter når det er en “uavhengig” vurdering som ligger til grunn. Takstmann vil fortsatt kunne presses til uærlighet i frykt for å ikke få oppdrag. Vi kjenner tilfeller der takstmann lar selger sette markedsverdi helt selv, før befaringen har begynt.

Visste du at Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsanalysen som kun utføres av fagfolk?

Forbrukerrådets løsning til være ødeleggende for konfliktnivået, og potensielt skape en prisutvikling som går av skaftet fordi den er drevet av uregulert egoisme fra selgerne. Selgerne gjør gjerne bare et salg i løpet av livet. Uærlighet i forbindelse med markedsverdi er urisikabelt og har ingen konsekvenser for den enkelt selger.

Å bringe inn takstmannen først er bare en god idé om man dropper markedsverdi. Tilstanden er mer konstant, og selger vil ha mulighet til å utbedre eventuelle feil før salget.

Hvordan kan man vite med sikkerhet at takstmannen også er byggmester?

Det eneste som vil gi boligkjøpere trygghet er om takstmannen fokuserer på tilstand, og eiendomsmeglerne tar seg av salget. Og det viktigste:

Forbrukerrådet må slutte å villede boligkjøpere til å tro at markedsverdi sier noe om tilstand. Det er kanskje det størst bidraget til konfliktnivået slik det er i dag.

Comments are closed.