nav-left cat-right
cat-right

En misforstått krangel

Ingen er tjent med at markedsverdi får beholde statusen det har, som et bilde av salgsobjektets tilstand. Salgssummen er resultat mange faktorer hvor tilfeldigheter og økonomiske konjekturer har stor innvirkning. Det er umulig å beregne eksakt. Har markedsverdi noen å si for boligkjøperes trygghet?

Nei, selvsagt ikke. Det er lite å hente i å være flinkest til å gjette hva boligen til slutt selges for, i form av trygghet for forbrukeren. Det er en statistisk beregning, basert på hva liknende boliger i samme området har blitt solgt for. I salg mellom nær familie, ved skilsmisser og ved lånevurderinger er det greit å ha en godt utregnet verditakst, om både kjøper og selger er fornøyd med dette. Den eneste parten som tar en risiko ved å stole på markedsverdien i en slik situasjon er banken. De andre nevnte kjenner til boligens tilstand.

Kan takstmannens markedsverdi misbrukes?

I aller høyeste grad ja. Markedsverdi fra takstmann kan bidra til frikjenne eiendomsmeglere som opptrer uryddig. Og det skjer. Som eksempel kan en megler vinne en kunde ved å forespeile høyere salgssum enn andre meglere. Når kontrakt er underskrevet med selger av bolig, blir takstmann kalt inn, og en uærlig takstmann vil nedjustere markedsverdi under dekke av å være nøytral. Slik kan en uærlig megler lyve til seg oppdrag.

Forbrukerrådet mener at løsningen alene vil være å få takstmannen inn før salget. Det kan høres ut som en god idé, om man ignorerer alle de andre faktorene.

I dag er rapporten fra takstmannen gyldig i 6 måneder. Dette vil ikke forkortes om takstmann kommer først inn. Det betyr at prisendring i området kan være dramatisk i begge retninger. Det kan være skadelig for både selger og kjøper, hvis man skal forhold seg til 6 måneder gammel markedsverdi.

Visste du at Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten som kun utføres av fagfolk?

Forutsetningen for å beregne riktig markedsverdi er jo inngående kunnskap om området. Det er lite sannsynlig at en takstmann kan bruk tid på å hente inn all den informasjonen uten å være i kontakt med megler, og koblingen blir ikke fjernet. Man kan tenke seg situasjoner der megler likevel vil kunne påvirke markedsverdien. Slik det er nå, er det megler som anbefaler takstmann. Om man snur på det vil takstmann kunne anbefale megler, og man har like stort handlingsrom for uærlige personer.

Visste du at en BMTF er det eneste forbundet som har fagmann-garanti, En BMTF-takstmann er byggmester?

Den eneste løsningen er å fjerne oppgaver som overlapper, hvor markedsverdi er det viktigste å skille ut.

Må man selge til markedsverdi?

Det blir jo et interessant spørsmål i fremtiden, om forbrukerrådets syn vinner frem. Slik det er i dag, og slik det bør være, kan ingen tvinges til å selge hjemmet sitt under den prisen de selv ønsker. Om takstmannen definerer markedsverdi, vil det bli vanskeligere å teste markedet for de som vurderer å selge hjemmet sitt.

Comments are closed.