nav-left cat-right
cat-right

Takstmannen – et svakt ledd i bolighandelen

Når man skal arbeide for en tryggere bolighandel i markedet er det viktig å analysere hva som har gått galt tidligere, før man kan komme et steg i riktig retning. En del av de profesjonelle aktørene i bransjen ble raskt enige om at dette, i stor grad, handlet om to problemområder som kunne løses ved: Ny avhendingslovNy obligatorisk supertilstandsrapport Disse to punktene er da også sammenfallende med det media ukritisk har...

Er teknisk verdi den store synderen?

Den som angir den tekniske verdien på en bolig bør holdes ansvarlig. Slik er det ikke i dag. I en boligtvist røres alle verdiene på en eiendom sammen i ei suppe og vi får en sak mellom eierskifteforsikringsselskap og kjøper. Alltid! Er teknisk verdi den store synderen? Tre verdier på en bolig. MarkedsverdiTomteverdiTeknisk verdi (bygninger) På enkleste måte kan man si at summen av tomteverdien og den tekniske verdien på...

Tilstandsrapport ved omsetning av bolig

Tilstandsrapport ved omsetning av bolig – Tilstandsrapportene som har vært tilgjengelige på markedet i Norge er ikke godt nok egnet til å gi et riktig bilde av norske hjems tekniske tilstand. Derfor ble det forsøkt innført en ny rapporttype fra 1. januar 2015, med utgangspunkt i NS 3600. Innføring av denne rapporten, som obligatorisk, strandet etter motstand fra flere offentlige instanser. Frivillig innføring av samme...

På visning

Hva bør du egentlig ha med deg på visning? De fleste som går på visning kler seg pent, ikke bare eiendomsmegleren som tar i mot deg i døra er pent antrukket. Alle som kommer på visning har kledd seg pent. Ikke nødvendigvis fest-pent, men normalt pent. Det er kanskje unødvendig å ta på seg arbeidstøy, men et par dongeribukser som tåler litt støv og kryping på gulv er kanskje ingen dum idé. Ikke gå tomhendt på visning. Vær...

Etter boligsalget

Hjemmet er solgt! Hva nå, etter boligsalget? Når boligen er solgt, eller etter boligsalget, og den nye eieren har overtatt er det egentlig ikke så mye mer du trenger å bekymre deg over, om du har sørget for å ha en grundig rapport, og gitt alle opplysninger du er pålagt å gi. Eierskifterapporten omtaler ikke det elektriske anlegget. Dette er det flere gode grunner til. Først og fremst fordi en takstmann ikke er el-fagkyndig....